Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.75742 BGN
1 GBP = 2.29119 BGN

Контакти

гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" 14, ет 4,

тел. 062 / 601120   , E-mail : radio_vt@abv.bg

Севдалина Вълковска - управител

СЧЕТОВОДСТВО И КАСА - 062 / 601120

Дияна Симеонова - главен счетоводител, 0886 111097,   

Мая Сукова - каса, 0886110545

ЖУРНАЛИСТИ - тел. 062 / 62 05 19062 / 62 05 19, тел./факс - 062/ 62 81 41, 0886 412074,  0886 412047

Мария Христова - главен редактор - 0885 729259

Галина Бояджиева - политика, образование - 0882 029175

Даниела Лазарова - здравеопазване, екология, евро организации - 0882 029725

ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ - 062 / 62 81 41062 / 62 81 41

Тодор Кънчев - 0886 411674

Димитър Димитров - 0886 110638

Димитър Лефтеров - 0882 029731

 

ОП Общинско кабелно радио Велико Търново

Адрес: гр. В. Търново, ул. Христо Ботев № 14, ет 4

МОЛ: Севдалина Вълковска

Ид. номер по ДДС  BG000133634

EИК/Булстат  0001336340501

Банка -  Общинска банка АД клон Велико Търново

BIC cod  -  SOMBBGSF

IBAN -   BG68SOMB91303137630100

За плащане на радиоточки - Основание: Годишна цена услуга радиоточка , период 01/01/2017-31/12/2017, ЕГН и трите имена на абоната

 

 

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69
Тел: 02/ 970881002/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg